http://www.prekladam.cz http://www.kstcr.cz
  http://www.prekladam.cz/ http://www.prekladam.cz/EN/ http://www.prekladam.cz/ES/
Praha  /  Brno  /  Č. Budějovice
Tel.:       +420 776 214 717
Co je soudně ověřený překlad
    Soudně ověřený překlad je svázán s výchozím textem (originálem či notářsky ověřenou kopií) "trikolórovanou" šňůrkou a opatřen pečetí. Součástí takovéhoto překladu je tlumočnická doložka s razítkem soudního tlumočníka a jeho podpisem, která dokládá obsahovou a formální shodu překladu s originálem.

ANGLIČTINA +
ŠPANĚLŠTINA: PŘEKLADY SE SOUDNÍM OVĚŘENÍM
NOVĚ!!! KATALÁNŠTINA
ZDARMA
ODHAD CENY
ZAJÍMAVOSTI
ZE SVĚTA PŘEKLADU© 2004 - 2011 Michal Brabec