http://www.prekladam.cz http://www.kstcr.cz
  http://www.prekladam.cz/ http://www.prekladam.cz/EN/ http://www.prekladam.cz/ES/
Praha  /  Brno  /  Č. Budějovice
Tel.:       +420 776 214 717
Soudní tlumočení
    Soudní tlumočení potřebujete např. při jednání u soudu, na policii, u notáře nebo při svatebním obřadu. Z jednání či obřadu se o průběhu tlumočení provede zápis, který je opatřen razítkem soudního tlumočníka a jeho podpisem, čímž je doloženo, že každá ze zúčastněných stran byla po celou dobu plně informována o obsahu projednávané záležitosti a výpovědích všech přítomných.
ANGLIČTINA +
ŠPANĚLŠTINA: PŘEKLADY SE SOUDNÍM OVĚŘENÍM
NOVĚ!!! KATALÁNŠTINA
ZDARMA
ODHAD CENY
ZAJÍMAVOSTI
ZE SVĚTA PŘEKLADU© 2004 - 2011 Michal Brabec